Maeckes logo

<    1    >


Riemann-hypothese

De Riemann-hypothese zegt dat de priemgetallen niet grillig verdeeld zijn over de getallenlijn.

 


Uitleg

De verdeling van priemgetallen speelt een grote rol in vele gebieden. In de quantummechanica worden hiermee de energieniveaus van een quantumsysteem onderzocht.

 


Geschiedenis

De Duitse wiskundige Bernhard Riemann formuleerde zijn hypothese in 1859 en het probleem is nog altijd onopgelost. De nulpunten van complexe zeta functies staan hierin centraal.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский