Maeckes logo

<    1    >


Rij van Fibonacci

In de rij van Fibonacci is elke term de som van de twee voorafgaande termen

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

 


Uitleg

Processen van natuurlijke groei gaan vaak volgens deze reeks. Na de 0 en 1 is de verdere ontwikkeling

 0 + 1 = 1
     1 + 1 = 2
         1 + 2 = 3
             2 + 3 = 5
                 3 + 5 = 8
                     5 + 8 = 13
                         8 + 13 = 21
                             13 + 21 = 34
                                  21 + 34 = 55
                                       34 + 55 = 89
                                            55 + 89 = 144 

 


Historie

Leonardo van Pisa (1180 - 1241), bekend onder de naam Fibonacci, ontwikkelde deze reeks na onderzoek van snel groeiende populaties in de dierenwereld. In China en India was de reeks al duizenden jaren lang bekend, en heeft daar dan ook een andere naam.

In zijn boek Liber Abaci (boek van de rekenkunst) heeft hij deze rij beschreven, die waarschijnlijk al honderden jaren bekend was.


Deutsch   English   Español   Français   中文