Maeckes logo

<    1    >


Romeinse cijfers

Vroeger werden Romeinse cijfers gebruikt. Daarin tel je als volgt

wat overeenkomt met de Arabische cijfers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 


Nul

Het cijfer 0 (Latijn: nullus) komt niet voor. Er is eeuwen lang discussie over geweest of 0 nu wel of niet een getal is. Tegenwoordig noemen we het een getal, en voor het schrijven van decimale getallen hebben we het gewoon nodig.

 


Grote getallen

De Romeinen hadden geen tientallig stelsel en vormden getallen door verschillende symbolen te combineren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I II III IV V VI VII VIII IV X XI XII XIII

10 20 30 40 50 60 70 80 90
X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC

100 500 1 000
C D M

1 000 5 000 10 000 50 000 100 000

 


IIII

Romeinse cijfers zie je nog wel eens als decoratie op gebouwen staan. Op analoge klokken worden de uren vaak aangegeven met Romeinse cijfers. Het getal wordt daarop bijna altijd als ⅡⅡ getoond. Omdat Romeinse cijfers geen symbool voor 0 hebben begin je met .

ⅩⅠ
ⅠⅠ
ⅠⅠⅠⅠ
 

 


Geschiedenis

De Amerikaanse wiskundige Claude Shannon (1916 - 2001) heeft een computer met romeinse cijfers uitgevonden die THROBAC heet.


Deutsch   English   Español   Français   中文