Maeckes logo

<    1    >


Sigma

De Griekse hoofdletter sigma ∑ is het symbool voor een som van gelijksoortige termen.

 


Uitleg

Een sommatie met de variabele x schrijf je als

Het getal i heet de index. Het getal m is de ondergrens van de sommatie, het getal n is de bovengrens ervan.

 


Voorbeeld 1

De som van het binomium luidt

en uitgeschreven levert dat

 


Voorbeeld 2

Het Bazel-probleem vraagt naar de exacte waarde van de oneindige reeks

De berekening levert een formule voor π, want de oplossing is

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский