Maeckes logo

<    1    >


Signum

De signum functie geeft het teken van een reëel getal x aan, en is gedefinieerd als

 


Uitleg

Elk reëel getal kan uitgedrukt worden als het product van zijn absolute waarde en zijn signum functie

x = |x| · sgn (x)

Voor x ≠ 0 geldt

Voor x ≠ 0 is de signum functie de afgeleide van de absolute waarde. Behalve voor ≠ 0 is de signum functie differentieerbaar met overal afgeleide 0.

De signum kromme. De nulwaarde is in de oorsprong.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский