Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6     7      8      9     >


Tangens

De tangens is gedefinieerd als de verhouding tussen de sinus en de cosinus

en is dus een afgeleide functie.

 


Uitleg

De cosinus van θ is per definitie de eerste coördinaat van het punt P (x, y) op de eenheidscirkel en de sinus is de tweede coördinaat.

Voor de tangens geldt dan direct

 


Fase verschuivingen

 


Voorbeeld 1

De sin (45°) = ½√2 en de cos (45°) = ½√2, zodat

 


Geschiedenis

De afkorting tan werd voor het eerst gebruikt door de Franse wiskundige Albert Girard (1595 - 1632).


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский