Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6     7      8      9     >


Tangens

De tangens schrijf je met exponentiële functies als

 


Uitleg

We gaan uit van de definitie

Substitutie van de exponentiële functie voor de sinus en de cosinus geeft

zodat

De tangens is een afgeleide functie.

 


Voorbeeld 1

Je kunt zien dat tan (¼π) = 1, want

 


Deutsch   English   Español   Français