Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Hyperbolische tangens

De hyperbolische tangens is een afgeleide functie

 


Reeksontwikkeling

De reeks kun je als som schrijven

 

waar Bn staat voor het n-de Bernoulli getal. Bij invullen herkennen we de reeks

 


Symmetriën

In de reeks voor de hyperbolische tangens staan alleen even exponenten, daarom geldt de symmetrie

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский