Maeckes logo

<    1      2    >


Term

Een term is een elementaire algebraïsche expressie waar slechts vermenigvuldigingen en delingen met cijfers en letters in voorkomen.

 


Uitleg

De cijfers heten de coëfficiënten. Zowel de cijfers als elke letter kunnen tot een bepaalde macht verheven worden. In een algebraïsche expressie met verschillende termen worden deze gescheiden door plustekens en mintekens.

 


Voorbeeld 1

In de polynoom

worden de opvolgende termen opgeteld.

 


Voorbeeld 2

Het binomium kun je schrijven als

waarin alle termen combinaties hebben.

 


Voorbeeld 3

Een kwadraat met drie termen reken je term-voor-term van links naar rechts uit

(a + b + c)2 =  a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский