Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


Display

Op een Casio rekenmachine kun je op het twee-regelige scherm zowel de formules als het resultaat volgen.

                     
                                         
       

 


Statuslijn

De statuslijn toont de instellingen die bij berekeningen gebruikt worden en de toetsen die gedrukt worden. Ze zijn alleen zichtbaar indien actief.

SHIFT
ALPHA
Hyperbolische functies
Memory
Store
Recall
Standaarddeviatie
Regressieberekeningen
Basis rekenkundige berekeningen
 
 
 
 
 
Graden
Radialen
Grad
Aantal decimale plaatsen
Aantal significante cijfers
 
 
 

 


Ingavelijn

De bovenste lijn toont de formules en foutmeldingen. De symbolen , , en geven aan dat je met  REPLAY  kunt scrollen.

 


Resultaatlijn

De onderste lijn toont het resultaat van de berekeningen.

 


Cursor

De cursor l geeft de actuele plaats op het scherm aan. Soms verandert de vorm in een ingavecursor om aan te geven dat iets tussengevoegd kan worden.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский