Maeckes logo

fx-82MS


MODE

Op een Casio rekenmachine kun je de standaard instellingen veranderen

      

Door meermaals drukken kom je bij de verdere keuzemogelijkheden. Het instellen kan op elk moment plaatsvinden.

 


Rekenmodus
COMP
 1 
SD
2
REG
3

 1  COMP  Basis rekenkundige berekeningen   (default instelling)

 2  SD    Standaarddeviatie

 3  REG   Regressieberekeningen

 


Hoekeenheid
Deg
1
Rad
2
Gra
3
   (90° = π/2 radialen = 100 decimale graden)

 1  Deg   Graden   (default instelling)

 2  Rad   Radialen

 3  Gra   Decimale graden

 


Getallen formaat
Fix
1
Sci
2
Norm
3

 1  Fix    Aantal decimale plaatsen

Fix 0∼9?


 0  t/m  9 

 2  Sci    Aantal significante cijfers

Sci 0∼9?


 0  t/m  9 

 3  Norm   Exponentiële aanduidformaat

Norm 1∼2?


 1  Norm 1    (default instelling)
Bij Norm 1 wordt exponentiële notatie automatisch gebruikt voor integers met meer dan 10 cijfers en decimale waardes met meer dan twee decimale plaatsen.

 2  Norm 2
Bij Norm 2 wordt exponentiële notatie automatisch gebruikt voor integers met meer dan 10 cijfers en decimale waardes met meer dan negen decimale plaatsen.

 


Scherm instellingen
DISP
1

 1  DISP  Display aanduidformaat

Breukformaat
ab/c d/c
1 2
 1  ab/c   Gemengde breuk    (default instelling)

De waarde  is een gemengde breuk.

 2  d/c    Oneigenlijke breuk

De waarde  is een oneigenlijke breuk. Een foutmelding treedt op wanneer je een gemengde breuk probeert in te voeren terwijl het d/c aanduidformaat ingesteld is.

Decimaalteken
Dot Comma
1   2    
 1  Dot     Decimale punt; komma als scheidingsteken    (default instelling)
 2  Comma   Decimale komma; punt als scheidingsteken.

 


Deutsch   English   Español   Français