Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


×

Op een Casio rekenmachine kun je een vermenigvuldiging ingeven

×

 


Voorbeeld 1

Bereken 0 × 1 = 0

 0  ×  1  = 0×1          
0.   

 


Voorbeeld 2

Bereken 5 × −2 = −10

 5  × (−)  2  = 5×-2          
-10.   

 


Voorbeeld 3

Bereken 23eπ waarbij ingave van een maalteken niet nodig is

 2   3         ln        EXP = 23eπ                
196.4138871   

 


Voorbeeld 4

Bereken 4 × 7 als 4 (7) = 28

 4  (  7  = 4(7                 
28.   

waarbij een sluithaakje niet nodig is.

 


Voorbeeld 5

Bereken met interne afronding in Norm 1 formaat

 1  ÷  9  = 1÷9                 
0.111111111   
       0 ×  9  = Ans×9              
0.999999999   

 


Voorbeeld 6

Bereken

 2  ×  1  a b/c  2  = 2×12              
1.   

 


Voorbeeld 7

Bereken 2√2 × 2√2 = 8

 2   2  ×  2   2  = 2√2×2√2           
8.   

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский