Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


x

Op een Casio rekenmachine kun je machtsverheffen

x

 


Voorbeeld 1

Bereken 23 = 8

 2  x  3  = 23
8

en dit krijg je natuurlijk ook bij

 2  x3 = 23
8

 


Voorbeeld 2

Geef 00 in

 0  x  0  = Math ERROR
[AC]  :Cancel
[◄][►]:Goto

ofschoon per definitie bepaald is dat 00 ≝ 1. Zie dat dan maar als een waarschuwing.

 


Voorbeeld 3

Bereken (−2)4 = 16 waar haakjes echt nodig zijn

(  2  ) x  4  = (-2)4
16

want −24 = −16

 2  x  4  = -24
-16

 


Voorbeeld 4

Bereken 2−1 = 0,5 waar je een negatieve exponent hebt

 2  x (−)  1  = 2-1

of als

 2  x-1 = 2-1

 


Voorbeeld 5

Bereken eπ = 23,1406…

x10x x x10x = eπ
23.14069263

en dit gaat ook met

ln x10x = eπ
23.14069263

 


Voorbeeld 6

Bereken 21 = 2

 2  x  1  = 21
2

 


Voorbeeld 7

Bereken 20 = 1

 2  x  0  = 20
1

 


Voorbeeld 8

Bereken 31/2 = 1,7320…

 3  x  1  ÷  2  = 31÷2
1.732050808

want dat kun je immers ook uitrekenen als 3 = 1,7320...

 3  = S⇔D 3
1.732050808

 


Voorbeeld 9

Bereken

 2  x  2  x  3  =
256

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский