Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


(–)

Op een Casio rekenmachine kun je een minteken ingeven

(−)

 


Voorbeeld 1

Bereken 5 × −2 = −10

 5  × (−)  2  = -2
-10

 


Voorbeeld 2

Bereken 2−1 = 0,5

 2  x (−)  1  = 2-1

 


Voorbeeld 3

Sla de waarde −123 in variabele A op

(−)  1   2   3  STO  A  -123→A
-123

 


Voorbeeld 4

Bereken cos-1(−1) = π

cos (−)  1  = cos-1(-1
π

 


Voorbeeld 5

Bereken (−2)4 = 16

(  2  ) x  4  = (-2)4
16

Als een berekening een negatief getal als argument heeft, moet dit negatieve getal tussen haakjes gezet worden.

 


Voorbeeld 6

Een minteken kan niet gebruikt worden om af te trekken

 2  (−)  1  2-1l = Syntax ERROR 
[AC]  :Cancel
[◄][►]:Goto

 


Voorbeeld 7

Bereken 2 − − 1 = 3

 2  (−)  1  = 2− -1
3

 


Voorbeeld 8

Bereken 3 × 5 × 10−9 = 1,5 × 10−8

 3  ×  5  x10x (−)  9  = 3×5×10-9
1.5×10-08

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский