Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX      iPad      Microsoft      WindowsXP


Minteken

Op een Microsoft rekenmachine kun je negatieve getallen ingeven met de toets

±

 


Voorbeeld 1

Bereken 5 × −2 = −10

 5   2  ± -2 = -10

 


Voorbeeld 2

Bereken 2−1 = 0,5

 2  xy  1  ± -1 = 0.5

 


Voorbeeld 3

Bereken (−2)3 = −8 zonder haakjes in te geven

 2  ± -2 x3 -8

 


Voorbeeld 4

Bereken 10−1 = 0,1

 1  ± 10x 0.1

 


Voorbeeld 5

Bereken 2 − − 1 = 3

 2   1  ± 1 = 3

 


Voorbeeld 6

Bereken cos-1(−1) = π

 1  ± Inv cos-1 3.1415926535897932384626433832795

 


Deutsch   English   Español   Français