Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


x-1

Op een Casio rekenmachine kun je de omgekeerde van een getal uitrekenen

x-1

 


Voorbeeld 1

Bereken 2−1 = 0,5

 2  x-1 = 2-1                 
               0.5   

of als

 2   1  = 2^−1               
               0.5   

en omdat 2−1 = 1/2 ook als

 1  ÷  2  = 1÷2                
               0.5   

of als de breuk 1 / 2 = 0,5

 1  a b/c  2  =  12
             12.   
a b/c  12
               0.5   

 


Voorbeeld 2

Bereken  = 0,707107

 √   2  x-1 =  √2-1
  0.707106781   

of als

 2   1  =  √2^−1
  0.707106781   

en omdat  ook als

 1  ÷  2  =  1÷√2
  0.707106781   

 


Voorbeeld 3

Geef 0−1 in

 0  x-1 = Math ERROR 
 

Bij delen door nul krijg je altijd een melding.

 


Deutsch   English   Español   Français