Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


Procent

Op een Casio rekenmachine kun je procenten uitrekenen

       =

Het antwoordgeheugen wordt met het resultaat geladen als je op de  %  toets drukt.

 


Voorbeeld 1

Bereken 12% van 1500

 1   5   0   0  ×  1   2         =  1500×12%
         180.

 


Voorbeeld 2

Voeg 15% toe aan 2500

 2   5   0   0  ×  1   5         =  2500×15%
         375.
+  2500×15%+
       2,875.

 


Voorbeeld 3

Bereken 25% korting van 3500

 3   5   0   0  ×  2   5         =  3500×25%
        875.
 3500×25%−
      2,625.

 


Voorbeeld 4

Bereken de som van 168, 98 en 734 met een korting van 20%

 1   6   8  +  9   8  +  7   3   4  =  168+98+734
       1,000.

en bewaar het resultaat in variabele A

Ans        RCL  A   Ans→A
       1,000.

en tenslotte

        A   A_
       1,000.
×  2   0         =  A×20%−
         800.

 


Voorbeeld 5

Als je 7% wilt optellen bij 428

 4   2   8  ×  7         =  428×7%
       29.96

krijg je de procentuele waarde. Daarna druk je nog op

+  428×7%+
      457.96

en heb je het resultaat.

 


Voorbeeld 6

Bereken welk percentage 660 is van 880

 6   6   0  ÷  8   8   0         =  660÷12%
          75.

 


Voorbeeld 7

Bereken 50% van 1

 1  ×  5   0         =  1×50%
         0.5

 


Deutsch   English   Español   Français