Maeckes logo

fx-82EX


Rec

卡西欧计算器上,极坐标 (rθ) 可以转换为矩形坐标 (xy)

计算结果会自动保存在变量 xy 中。

 


例1

极坐标 (r = 2; θ = 60°) 转换成直角坐标 (x; y)

 2  )  6   0  = Rec(2;60
x=1;y=1,732050808

并显示所有变量的值

A=0
C=0
E=0
M=0
y=√(3)
B=0
D=0
F=0
x=1
STO

而现在只得到 y 的值

 y  = y
3

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский