Maeckes logo

fx-82EX


SET UP

Op een Casio rekenmachine kun je de standaard instellingen veranderen

Het instellen kan op elk moment plaatsvinden. Door meermaals drukken van  ▼  of  ▲  kom je bij verdere keuzemogelijkheden.

1:Input/Output
2:Angle Unit
3:Number Format
4:Fraction Result

1:Statistics
2:Table
3:Decimal Mark
4:Digit Separator

1:Multiline Font
2:Contrast

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingave en uitgave formaat vastleggen

 1  Input/Output

Bepaalt het formaat dat moet worden gebruikt voor formule-invoer en de uitvoer van het berekeningsresultaat.

1:MathI/MathO
2:MathI/DecimalO
3:LineI/LineO
4:LineI/DecimalO
 1  MathI/MathO         (default instelling)
Invoer : Natuurlijk tekstboek
Uitvoer: Formaat dat een breuk, een wortel of π bevat
 
 2  MathI/DecimalO
Invoer : Natuurlijk tekstboek
Uitvoer: Geconverteerd naar decimale waarde
 
 3  LineI/LineO
Invoer : Lineair
Uitvoer: Decimaal of breuk
 
 4  LineI/DecimalO
Invoer : Lineair
Uitvoer: Geconverteerd naar decimale waarde

 


Hoekeenheid vastleggen

 2  Angle Unit

Bepaalt de graad, radiaal of decimale graad als de hoekeenheid voor de invoer en weergave van het berekeningsresultaat.

1:Degree
2:Radian
3:Gradian
 
 1  Degree    Graden     (default instelling)
 2  Radian    Radialen
 3  Gradian   Decimale graden

 


Getallen formaat vastleggen

 3  Number Format

Bepaalt het aantal cijfers voor het weergeven van een berekeningsresultaat.

1:Fix
2:Sci
3:Norm
 
 1  Fix     Aantal decimale plaatsen

Fix 0∼9?

 0  t/m  9 

 2  Sci   Aantal significante cijfers

Sci 0∼9?

 0  t/m  9 

 3  Norm   Exponentiële aanduidformaat

Norm 1∼2?

 1  Norm 1    (default instelling)
Bij Norm 1 wordt exponentiële notatie automatisch gebruikt voor integers met meer dan 10 cijfers en decimale waardes met meer dan twee decimale plaatsen.

 2  Norm 2
Bij Norm 2 wordt exponentiële notatie automatisch gebruikt voor integers met meer dan 10 cijfers en decimale waardes met meer dan negen decimale plaatsen.

 


Breukformaat vastleggen

 4  Fraction Result

Bepaalt de weergave van breuken in de berekeningsresultaten.

1:ab/c
2:d/c
 
 
 1  ab/c   Gemengde breuk
De waarde  is een gemengde breuk.

 2  d/c    Onechte breuk    (default instelling)
De waarde  is een onechte breuk.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistische frequenty vastleggen

 1  Statistics

Bepaalt of een de frequentie bijgehouden moet worden.

Frequency?
1:On
2:Off
 
 1  On    (default instelling)
 2  Off

 


Aantal tabellen functies vastleggen

 2  Table

Bepaalt of een getallentabel op basis van één of twee functies moet werken.

1:f(x)
2:f(x),g(x)
 
 
 1  f(x)    (default instelling)
 2  f(x),g(x)

 


Decimaalteken vastleggen

 3  Decimal Mark

Bepaalt het decimaalteken dat op het scherm getoond wordt.

1:Dot
2:Comma
 
 
 1  Dot    Decimale punt    (default instelling)
 2  Comma  Decimale komma

 


Scheiding van 1000-tallen vastleggen

 4  Digit Separator

Bepaalt of duizendtallen door spaties gescheiden worden.

Digit Separator?
1:On
2:Off
 
 1  On
 2  Off    (default instelling)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meerregelig font vastleggen

 1  MultiLine Font

Bepaalt welk font gebruikt wordt op het scherm.

1:Normal Font
2:Small Font
 
 
 1  Normal Font    (default instelling)
 2  Small Font

 


Contrastregulering

 2  Contrast

Bepaalt de sterkte voor het contrast op het scherm.

Contrast
 
Light
 [◄]
Dark
[►] 
 ◄  Light
 ►  Dark

 AC   Bevestigen

 


Deutsch   English   中文   Русский