Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX      iPad      Windows98      WindowsXP


ex

Op een Casio rekenmachine kun je machten van het getal e uitrekenen met de toetsen

  ln

 


Voorbeeld 1

Bereken e0 = 1

  ln e_           
0.   
 0  = e0                 
1.   

 


Voorbeeld 2

Bereken e1 = 2,7182…

  ln e_            
0.   
 1  = e1           
2.718281828   

of toon de waarde direct met

  ln e_                   
0.   
= e                    
2.718281828   

 


Voorbeeld 3

Bereken eπ = 23,140…

  ln   EXP = eπ                 
23.14069263   

 


Voorbeeld 4

Bereken ln (e2) = 2

ln   ln  2  = ln e2            
2.   

 


Voorbeeld 5

Bereken e(− π / 2) = 0,207879576...

  ln ( (−)   EXP ÷  2  = e(÷2)          
0.207879576   

 


Details

De functies ln, ex en e zitten op dezelfde toets. Dat is logisch omdat deze functies allemaal te maken hebben met het getal e.

 


Deutsch   English   Español   Français