Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


e

Op een Casio rekenmachine kun je machten van het getal e uitrekenen

ln

 


Voorbeeld 1

Bereken e0 = 1

ln e  0  = e0
  1

 


Voorbeeld 2

Bereken e1 = 2,7182…

ln e  1  = e1
  2.718281828

of toon de waarde direct met

x10x e = e
  2.718281828

 


Voorbeeld 3

Bereken eπ = 23,140…

ln x10x = eπ
23.14069263

 


Voorbeeld 4

Bereken ln (e2) = 2

ln ln  2  = ln(e2
2

 


Voorbeeld 5

Bereken e(− π / 2) = 0,207879576...

ln (−) x10x ÷  2  = e÷2
0.207879576

 


Details

De functies ln en e zitten op dezelfde toets. Dat is logisch omdat deze functies te maken hebben met het getal e.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文