Maeckes logo

 fx-82MS      fx-82EX


log

Op een Casio rekenmachine kun je logaritmen van het grondtal 10 uitrekenen

log

 


Voorbeeld 1

Bereken log (1) = 0

log  1  = log 1             
0.   

omdat 100 = 1 is.

 


Voorbeeld 2

Bereken log (1000) = 3

log  1   0   0   0  = log 1000        
3.   

omdat 103 = 1000 is.

 


Voorbeeld 3

Bereken log (27,83) = 1,4445…

log  2   7   •   8   3  = log 27.83       
1.444513206    

omdat 101,4444513206 = 27,83 is.

 


Voorbeeld 4

Bereken log (0,1) = −1

log  0   •   1  = log 0.1          
-1.   

omdat 10−1 = 0,1 is.

 


Voorbeeld 5

Bereken log3 (9) = 2

log  9  ÷ log  3  = log 9÷log 3   
2.   

 


Details

De functies log en 10x zitten op dezelfde toets. Dat is logisch omdat deze functies te maken hebben met het getal 10.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский