Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


π

Op een Casio rekenmachine kun je de waarde van het getal pi tonen

x10x

 


Voorbeeld 1

Toon de waarde π = 3,1415…

x10x = π
3.141592654

 


Voorbeeld 2

Bereken sin (½π) = 1

sin  1   2   ►  x10x = sin 
1

 


Voorbeeld 3

Bereken tan (¼π) = 1

tan  ·   2   5  x10x = tan(.25π
1

 


Voorbeeld 4

Bereken 23 × × π waarbij ingave van een maalteken niet nodig is, want je kunt ook 23eπ schrijven

 2   3  x10x x10x = 23eπ
196.4138871

 


Voorbeeld 5

Bereken

 2  x10x  7  =

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский