Maeckes logo

<    1      2    >


Trinair getal

Het trinaire getallensysteem (tri  = 3) werkt met de drie cijfers 0,1 en 2. Een trinair cijfer (engels: trinitary digit) heet een trit, analoog aan een bit.

 


Uitleg

Met 1 trit kun je 31 =  3 getallen maken.

0 = 0
1 = 1
2 = 2

Met 2 trits kun je 32 = 9 getallen maken.

00 = 0
01 = 1
02 = 2
10 = 3
11 = 4
12 = 5
20 = 6
21 = 7
22 = 8

Met 3 trits kun je 33 = 27 getallen maken.

000 = 0
001 = 1
002 = 2
010 = 3
011 = 4
012 = 5
020 = 6
021 = 7
022 = 8
100 = 9
101 = 10
102 = 11
110 = 12
111 = 13
112 = 14
120 = 15
121 = 16
122 = 17
200 = 18
201 = 19
202 = 20
210 = 21
211 = 22
212 = 23
220 = 24
221 = 25
222 = 26

 


Computers

In de Sovjet-Unie heeft men indertijd computers gebouwd die met trits werkten.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文