Maeckes logo

<    1    >


Uitsluitingsprincipe

Het uitsluitingsprincipe van Pauli stelt dat twee of meer identieke fermionen niet tegelijkertijd dezelfde quantumtoestand binnen een quantumsysteem kunnen innemen

 


Uitleg

Fermionen zijn deeltjes met halftallige spin, zoals 1/2, 3/2, 5/2.

 


Geschiedenis

De eerste versie van dit principe werd geformuleerd door de Oostenrijkse natuurkundige Wolfgang Pauli in 1925.


Deutsch   English   Español   Français   中文