Maeckes logo

<    1      2    >


Velden en deeltjes

Materie gedraagt zich als een deeltje, maar onder bepaalde omstandigheden ook als een veld.

 


Uitleg

Alle quanta hebben deeltjes- en golf-eigenschappen.

 


Voorbeeld 1

Het compton-effect is de toename in de golflengte van fotonen als deze wisselwerken met elektronen. Dit kan met de quantummechanica verklaard worden omdat het hier om een botsing van deeltjes gaat.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский