Maeckes logo

<    1    >


Vergelijking van de Broglie

De vergelijkingen van de Broglie beschrijven de materie-golven van deeltjes met massa.

 


Uitleg

De vergelijking voor de golflengte λ kun je met de impuls p schrijven als

daarin is

    h Constante van Planck
    p Impuls

 


Alternatief 1

De vergelijking kun je met de relativistische impuls schrijven als

daarin is

    h Constante van Planck
    γ Lorentzfactor
    m0 Rustmassa
    v Snelheid

 


Alternatief 2

De vergelijking kun je met de lorentzfactor schrijven als

daarin is

    h Constante van Planck
    m0 Rustmassa
    v Snelheid
    c Lichtsnelheid

 


Historie

De vergelijking werd in 1924 ontwikkeld door de Franse natuurkundige Louis de Broglie.


Deutsch   English   Español   Français   中文