Maeckes logo

<    1    >


Vermoeden van Poincaré

Het vermoeden van Poincaré zegt, dat elke enkelvoudig samenhangende, gesloten 3-variëteit homeomorf is met de 3-sfeer.

 


Geschiedenis

De Russische wiskundige Grigori Perelman heeft in 2003 bewijzen voor dit vermoeden van de Franse wiskundige Henri Poincarée aangevoerd.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский