Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


Voorbeelden met afgeleiden

 


Voorbeeld 1

Je moet impliciet differentiëren om de afgeleide dy / dx te kunnen berekenen van

aangezien het hier niet mogelijk is uit y uit te drukken als functie van x. Dus

Ontbinden geeft

en levert het definitieve antwoord

dat geldt voor