Maeckes logo

<    1    >


Waarschijnlijkheidsamplitude

De waarschijnlijkheidsamplitude wordt in de quantummechanica gebruikt om de kans aan te geven dat je een systeem in een bepaalde toestand aantreft. Het is een complex getal en wordt meestal geschreven als

|ψ|2

 


Uitleg

Hier wordt niet gezegd dat een systeem een bepaalde toestand heeft. Om een toestand te bepalen moet je namelijk meten, en je kunt een meting op verschillende manieren uitvoeren, die andere resultaten opleveren.

 


Voorbeeld 1

Een qubit kan weergegeven worden als een lineaire combinatie van de twee basis toestanden

|ψ⟩ = α |0⟩ + β |1⟩

waarin α en β complexe waarschijnlijkheidsamplitudes zijn. De kans dat je een qubit in de toestand |0⟩ meet is |α|2 en dat je toestand |1⟩ meet is |β|2, omdat geldt

|α|2 + |β|2 = 1

 


Voorbeeld 2

Een foton kan horizontaal of verticaal gepolariseerd zijn. Totdat de polarisatie gemeten wordt is het foton in een superpositie van deze twee toestanden, en we kunnen dit schrijven als

|ψ⟩ = α |H⟩ + β |V

waarin α en β complexe waarschijnlijkheidsamplitudes zijn. De kans dat je bij een foton status |H meet is |α|2 en dat je status |V meet is |β|2, omdat geldt

|α|2 + |β|2 = 1

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский