Maeckes logo

<    1      2      3    >


Wiskunde

Met wiskunde kun je dingen berekenen die wij ons niet intuïtief kunnen voorstellen. Het geeft geen beschrijving van de werkelijkheid, en levert ook geen verklaring voor de natuur of voor het boven-natuurlijke.

 


Uitleg

In de natuur komen getallen niet voor als fysieke entiteiten. Het zijn ook geen punten. Toch kun je er in de wiskunde mee werken. Je moet er wel altijd rekening mee houden dat elke voorstelling tot absurde situaties kan leiden.

Het getal 1 kun je schrijven als 0,999... en dan weet je niet of dit hetzelfde punt is. Als je het punt 1 op de getallenlijn verwijderd, blijft het punt 0,999... dan over of verdwijnt het ook?

 


Geschiedenis

De naam wiskunde komt van weten (in het Duits wissen). Het is dus de 'kunde van het weten'. Dit is een typisch Nederlands begrip. In de rest van de wereld spreek je over mathematics, mathématique, Mathematik, matemática, etc. Zo bestaat er ook geen professor in de Weet-niks-kunde.

De Vlaamse wiskundige Simon Stevin (1548 - 1620) gaf Nederlandse namen aan wiskundige termen. De rest van de wereld heeft deze niet overgenomen en gebruikt de Latijnse en Griekse benamingen.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский