Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Wortel 2

De wortel uit het getal twee is

 


Uitleg

De verhouding tussen de zijde en de diagonaal van een vierkant kan door geen enkel paar gehele getallen worden weergegeven. Zij zijn dus onvergelijkbaar. Daarom heet √2 een irrationaal getal. Op je rekenmachine kun je zien dat √2 = 1,4142135... en het ligt op de getallenlijn tussen 1 en 2.

1
√2
1

 


Historie

In de pythagorische school werd dit gezien als een bewijs voor de ongeschiktheid van gehele getallen om de werkelijkheid weer te geven.


Deutsch   English   Español   Français   中文