Maeckes logo

<    1      2      3    >


Wortel van een complex getal

De wortel van het complexe getal a + bi kun je schrijven als

 


Uitleg

Ieder complex getal is een kwadraat, want

waarbij voor de absolute waarde r van het complexe getal geldt dat r = (a2 + b2)1/2. Als je van beide leden de wortel neemt krijg je

 


Voorbeeld 1

Om i uit te rekenen substitueren we a = 0 en b = 1 in de formule en krijgen

zodat

 


Deutsch   English   Español   Français   中文