Maeckes logo

<    1      2      3    >


Wortel van een complex getal

De wortel van een complex getal moet herleid worden tot een rekenkundige wortel om er mee te kunnen rekenen. met

 


Uitleg

Complexe getallen kun je omrekenen door de definitie van de imaginaire eenheid i 2 = – 1 te gebruiken. Je hebt dan geen minteken meer. Bij een vermenigvuldiging krijg je

waarin a en b positieve getallen zijn.

 


Voorbeeld 1

Het resultaat van de berekening

levert een negatief getal, en dat had je vast niet zo verwacht. Het is dus niet

          

 


Voorbeeld 2

De berekening

          

is fout. De eigenschap

geldt slechts voor rekenkundige wortels. Algebraïsche wortels moeten eerst herleid worden tot rekenkundige wortels.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский