Maeckes logo

<    1      2      3    >


Wortel van een negatief getal

De wortel van een negatief getal moet herleid worden tot een rekenkundige wortel om er mee te kunnen rekenen, met

 


Voorbeeld 1

Negatieve getallen kun je met de imaginaire eenheid omrekenen. Je hebt dan geen minteken meer. Bij een deling krijg je zo

waarin a en b positieve getallen zijn.

 


Voorbeeld 2

De berekening

          

is fout, ofschoon de uitkomst hier toevallig klopt. De eigenschap

geldt slechts voor rekenkundige wortels. Algebraïsche wortels moeten eerst herleid worden tot rekenkundige wortels.

 


Voorbeeld 3

De deling

levert een positief getal, maar je had waarschijnlijk ook niets anders verwacht.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский