Maeckes logo

<    1      2      3    >


Wortel van een negatief getal

De wortel van een negatief getal moet herleid worden tot een rekenkundige wortel om er mee te kunnen rekenen, met

 


Uitleg

Negatieve getallen kun je met de imaginaire eenheid omrekenen. Je hebt dan geen minteken meer. Bij een vermenigvuldiging krijg je zo

De berekening

          

is fout. Toevallig klopt de uitkomst bij

          

wel, maar zo mag je niet rekenen. De eigenschap

geldt slechts voor rekenkundige wortels. Algebraïsche wortels moeten eerst herleid worden tot rekenkundige wortels.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский