Maeckes logo

<    1      2      3    >


Wortel van een negatief getal

De wortel van een negatief getal moet herleid worden tot een rekenkundige wortel om er mee te kunnen rekenen, met

 


Uitleg

Negatieve getallen kun je met de imaginaire eenheid omrekenen. Je hebt dan geen minteken meer. Bij een vermenigvuldiging krijg je

waarin a en b positieve getallen zijn. De berekening van de vermenigvuldiging

          

is fout. De eigenschap

geldt slechts voor rekenkundige wortels. Algebraïsche wortels moeten eerst herleid worden tot rekenkundige wortels.

 


Voorbeeld 1

Het resultaat van de berekening

levert een negatief getal op, en dat had je vast niet zo verwacht. Het is dus niet

          

 


Voorbeeld 2

Je kunt zien dat −2 geen reële waarde heeft.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский