Maeckes logo

<    1    >


Zwaartekracht

Gravitatie is een aantrekkende kracht die massa's op elkaar uitoefenen.

 


Uitleg

Het is één van de 4 fundamentele natuurkrachten. De ons bekendste natuurkracht is de zwaartekracht. Daar hebben we immers dagelijks mee te maken. Er bestaan veel verschillende theorien over. Toch weten we er nog weinig van af. Inmiddels is aangetoond dat gravitatiegolven bestaan. In de quantumveldentheorie wordt gerekend aan een hypothetisch elementair deeltje, het graviton. Maar entropische zwaartekracht heeft dit deeltje weer niet nodig.

 


Geschiedenis

De Engelse wiskundige Isaac Newton (1642 - 1727) ontwikkelde de eerste theorie over gravitatie.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский