Maeckes logo

<    1    >


Complexe argument (arg)

Het complexe argument van een complex getal geeft hoek θ met de x-as aan

 


Uitleg

Een complex getal z schrijf je met fasor notatie als

Hierin is |z| een positief reëel getal, en je noemt dit de modulus van z. De Griekse letter θ (theta) is een reëel getal dat de hoek aangeeft met de x-as, en heet het argument. Daarom is x = |z| cos θ en y = |z| sin θ.

Het argument van z in het interval [0, 2π) heet de hoofdwaarde. Als hoofdwaarde wordt soms het interval (−π, π] gekozen. Voor een punt op de y-as, waar x = 0 geldt

Het complexe argument wordt met de inverse tangens berekend als

Speciale waarden van het complexe argument zijn

 

 

 

 

 

Het argument van het product van twee complexe getallen (z ≠ 0) gelijk is aan de som van hun argumenten

 

 

 

 

Daaruit volgt

 

met als speciaal geval

 

Bij een deling van twee complexe getallen krijg je

 

 


Voorbeeld 1

De hoek met de reële x-as kun je berekenen als

via de rechthoekige coördinaten (−1, −1) en (0, 1).

 


Voorbeeld 2

Een complex getal z kun je met arg (z) en modulus |z| schrijven als

 


Voorbeeld 3

Als z geen zuiver imaginair getal is, dus niet op de verticale y-as ligt, geldt

 


Voorbeeld 4

Het complexe getal z = 1 + i kun je als fasor schrijven, want er geldt

zodat

 


Details

Er geldt θ = arccis x = arg x

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский