Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


cis

De uitdrukking cos x + i sin x wordt afgekort met cis x en is dus slechts een andere naam voor de formule van Euler

 


Uitleg

Trigonometrische functies kunnen gedefinieerd worden met complexe getallen.

  

Voor ieder reëel getal x geldt de formule van Euler in de vorm

Hierin is e het grondtal van de natuurlijke logaritme, i is de imaginaire eenheid, en in de sinus en cosinus worden x uitgedrukt in radialen. De algemene vorm van de complexe exponentiële functie is

 


Deutsch   English   Español   Français   Русский