Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    >


exp

Gecompliceerde exponentiële functies worden beter leesbaar. als je voor machten van het getal e de schrijfwijze

exp (z)

gebruikt, in plaats van ez.

 


Uitleg

Soms wordt de exponent tijdens een berekening omvangrijk zoals bij

en dan schrijf je liever

 


Voorbeeld 1

Je kunt de identiteit van Euler schrijven als

e + 1 = 0   of    exp (iπ) = –1

 


Voorbeeld 2

Een logaritme kun je schrijven als

ln ez = z      of    ln (exp z) = z

az = ez ln a   of    az = exp (z lna)

 


Voorbeeld 3

De reeks voor de exponentiële functie kun je schrijven als

 


Deutsch   English   Español   Français   中文